Абітурієнту
Дорогий абітурієнте, кафедра інженерної педагогіки та психології ННППІ УІПА (м. Бахмут) проводить набір студентів за спеціальністю «Професійна освіта. Харчові технології» На кафедрі створено всі умови для одержання глибоких фахових знань. Фахівцями кафедри використовуються сучасні форми та методи викладання дисциплін. Чекаємо на вас та бажаємо успіху у всіх ваших починаннях!
Студентське життя
Студенти беруть активну участь у житті інституту та за його межами. Щорічно на базі інституту проходять такі заходи як: «Посвята у студенти», «День Здоров’я» та ін. Також студенти беруть участь у щорічній студентській науково-практичній конференції «Розвиток наукової думки».
Діяльність викладачів
На кафедрі працюють досвідчені викладачі та найкращі спеціалісти в таких напрямах як педагогіка, психологія, філологія, історія. Викладачі здійснюють керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, займаються підготовкою їх до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

На кафедрі інженерної педагогіки та психології викладаються дисципліни психолого-педагогічного циклу, мовного спрямування та історичного профілю. Викладання навчального матеріалу здійснюється кваліфікованими викладачами, більшість з яких мають наукові ступені кандидатів наук у відповідній науковій галузі. Усі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням сучасних наукових досягнень та забезпечені необхідними навчально-методичними розробками, виконаними викладачами кафедри, серед яких: навчальні посібники; навчально-методичні посібники, конспекти лекцій; методичні вказівки до практичних занять; методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів; методичні вказівки щодо виконання курсових робіт тощо. Викладачі кафедри постійно модернізують та оновлюють методичне забезпечення дисциплін, що викладаються, згідно з інноваційними тенденціями у сучасній вищій школі.

Методична робота кафедри

Профорієнтація

У рамках профорієнтаційної роботи в комунальному закладі «Бахмутський педагогічний коледж» з метою залучення студентів, викладачами кафедри проведено профорієнтаційну зустрічі для абітурієнтів. Присутні отримали відповіді на всі питання, які їх цікавили щодо вступу до інституту.  Найбільший інтерес викликали питання, пов`язані із забезпеченістю студентів гуртожитками, наявністю бюджетних місць, можливістю отримання...

Ліцензування спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом» за другим (магістерським) рівнем

  Ліцензійна справа за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом» відкликано на доопрацювання.  

© 2018 Кафедра інженерної педагогіки та психології  ·